Stichting Afbouw Kampen - financieel

De Stichting Afbouw heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werk­zaam­heden


Het fiscaal nummer van de Stichting is 8136.85.540


Het bankrekeningnummer is NL59ABNA0631836934


U kunt hier downloaden: