Stichting Afbouw Kampen

De Stichting Afbouw wil subsidie verlenen


Het benodigde geld wordt verkregen door middel van giften, schenkingen, legaten en erfstellingen.voorzitter:prof.dr. B. Kamphuis
secretaris:prof.dr. P.H.R. van Houwelingen
penningmeester:dhr. J. Bos
lid:dr. J.M. Burger
adres van de stichting:p/a Kwint 1, 8265 SV Kampen
bankrekening:NL59ABNA0631836934 t.n.v. ‘Afbouw’ te Kampen
e-mail:info@stichtingafbouw.nl