“En dat is allemaal de schuld van jullie aio’s...”

Steun aan Stichting Afbouw is na 50 jaar nog steeds nodig

door: Ewout Klei

Op 11 december 1957, werd de Stichting Afbouw opgericht door prof. P. Deddens, prof. H.J. Schilder en lector drs. J.P. Lettinga. De Stichting bestaat dit jaar vijftig jaar. Tijd dus voor een gesprekje met de huidige bestuursleden: prof. dr. B. Kamphuis (voorzitter), prof. dr. P.H.R. van Houwelingen (secretaris) en J.G. de Kimpe (penningmeester).

Wat doet de Stichting Afbouw eigenlijk?

Kamphuis: De Stichting stelt zich ten doel de gereformeerde theologiebeoefening te bevorderen en legt zich toe op het verstrekken van subsidies, die het publiceren van proefschriften of andere publicaties mogelijk maken. We verwerven geld, houden het fonds in stand, geven geld uit en beoordelen aanvragen voor subsidies.

Hoeveel geld haalt Afbouw op?

De Kimpe: Dat hangt er van af. Soms hebben we een piekjaar, bijvoorbeeld toen we mede dankzij een erfenis 40.000 euro ontvingen, en soms gingen we door een diep dal, toen we maar € 1700 aan giften kregen. Sommige jaren ontvangt de Stichting helemaal niets, behalve de opbrengst van beleggingen. Er is op een Kamper School­dag wel eens een collecte van Afbouw geweest, die toen 22.000 euro opleverde.

Heeft Afbouw iets te maken met het kerkblad Opbouw, dat ook in 1957 werd opgericht?

Kamphuis: Niets. De naam Afbouw komt van een brochure van Klaas Schilder uit 1930 waarin gepleit werd voor de erkenning van het promotierecht van de Theolo­gische School. Voor de oorlog was het alleen mogelijk om aan de Vrije Universiteit te promoveren. Deze praktijk werd door de synode in stand gehouden. Schilder wilde Kampen ‘afbouwen’. Dat lukte pas na de oorlog. In 1946 werd het promotierecht van de Hogeschool aan de Broederweg erkend door de eerste synode na de Vrijmaking en in 1961 vond de eerste promotie plaats, toen C. Trimp op Barth promoveerde.

Wordt het 50-jarige jubileum nog uitbundig gevierd, behalve dan in de Schooldagkrant?

Kamphuis: De Stichting krijgt haar geld niet om feestjes van te geven, dus we houden het sober.

Van Houwelingen: We willen Afbouw weer even voor het voetlicht brengen.

En hoe ziet Afbouw de toekomst?

Kamphuis: Het werk blijft heel erg nodig. Wel kunnen dissertaties in de toekomst misschien alleen op internet staan. Maar dat is nu nog niet het geval. Op dit moment staan er 15 proefschriften op stapel. Dat kost veel geld.

Van Houwelingen: En dat is allemaal de schuld van jullie aio’s.

Kamphuis: Door al die visitaties van tegenwoordig is het belangrijk dat er publicabel onderzoek verschijnt. Afbouw faciliteert het wetenschappelijk onderzoek. Er zijn zo’n 40 dissertaties, waaronder enkele ‘buiten Kampen’, en 50 overige publicaties verschenen.

Wilt u tenslotte nog iets aan de lezers kwijt?

De Kimpe: Afbouw is een ANBI, een Algemeen Nut beogende Instelling. Dit is misschien wel handig om te weten want donaties aan zo'n instelling kun je van je belastbaar inkomen aftrekken en zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht.

Van Houwelingen: Het is een aan de TU gelieerd fonds maar Afbouw is wel onafhankelijk.

Kamphuis: Mensen er op wijzen om op een mooie manier hun geld nuttig te besteden.

Als een aio die zijn boek t.z.t. graag goed gepubliceerd ziet wil ik dit laatste graag onderschrijven. Hartelijk dank voor uw verhaal.